προγράμματος

Λάβετε την απαραίτητη επείγουσα / καθημερινή φροντίδα υγείας μέσω των καινοτομιών
στη διασυνοριακή περιοχή

Проект

Получаване на спешна/ежедневна медицинска помощ чрез насърчаване
на иновациите в трансграничния регион Гърция – България

Project

Receive Emergency/ Daily needed HEALTHcare through innovations
in the cross border area
Greece - Bulgaria

feature icon

INOVATION IN E/HEALTH

Έρευνα και αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών ιατρικών υπηρεσιών από το Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας – Κάρτζαλι

μελέτη

feature icon

TOGETHER, FOR A BETTER EVERY DAY LIFE!

τρέχοντα νέαАктуално

βίντεο κλιπ Видео клип

Επίδειξη δεξιοτήτων για τη διάσωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων

НΣτις 13/09/2019 πραγματοποιήθηκε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ των ενεργειών του Ενιαίου Συστήματος Διάσωσης κατά τη διάσωση θυμάτων από τροχαία ατυχήματα στο κέντρο της πόλης με τη συμμετοχή των ιατρικών ομάδων επείγουσας βοήθειας, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των εθελοντών του Βουλγάρικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο σκοπός της προσομοίωσης είναι να επιδείξει στο κοινό τη δράση του Ενιαίου Συστήματος Διάσωσης, καθώς επίσης είναι και μέρος της πρακτικής ανταλλαγής εμπειριών στα πλαίσια του Σεμιναρίου «Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης».

Ειδικευμένα Σεμινάρια «Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης»

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2019, το Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας – Κάρτζαλι διεξήγαγε Ειδικευμένα Σεμινάρια για τη «Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης» στα πλαίσια του έργου: «Λήψη επείγουσας/ καθημερινής φροντίδας της υγείας μέσω καινοτομιών στη διασυνοριακή περιοχή» (E/HEALTH).

Εξετάστηκαν δύο βασικοί τομείς: «Ανταπόκριση του ΚΕΙΒ – Κάρτζαλι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών» και «Ανταπόκριση και αλληλεπίδραση του Ενιαίου Συστήματος Διάσωσης στις περιπτώσεις μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων».

Στα πλαίσια των ειδικευμένων σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν και συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές. Στα σεμινάρια έλαβαν συμμετοχή εκπρόσωποι των ελληνικών εταίρων.

image

Τελετή παράδοσης των νέων ασθενοφόρων υπό την παρουσία του Υπουργού Υγείας Κύριλ Ανάνιεβ.Καινοτομικές λύσεις στην υγειονομική περίθαλψη

Το πρόγραμμα E/HEALTH περιλαμβάνει δραστηριότητες που βελτιώνουν τη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη διασυνοριακή περιοχή. Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα βελτιώνουν τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών σε βασικά νοσοκομεία, θα αυξήσουν την επάρκεια της Μονάδας Επειγόντων περιστατικών και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην πόλη Κάρτζαλι και στο Νοσοκομείο Καβάλας σχετικά με τον εξοπλισμό και επάρκεια του ιατρικού προσωπικού (ιατροί και παραιατροί).

feature icon

Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Βουλγαρία – Ελλάδα» 2014 - 2020

Международна конференция посветена на Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд в здравеопазването

Συνεργάτες του Έργου

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΕΡΟΣ:
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Κάρτζαλι

image

ΕΤΕΡΟΣ 2:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

image

ΕΤΕΡΟΣ 3:
Ιατρική Εταιρεία Καβάλας

image

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείτε από την ΕΕ μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία" 2014-2020

Εκδηλώσεις Στιγμές του Έργου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ


ανοίγοντας συνέντευξη Τύπου


Προϋπολογισμός έργου

  • Προϋπολογισμός έργου: 1 391 408,01 ευρώ
  • Προϋπολογισμός από συνεργάτη:
  • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΕΡΟΣ 662 854,49 ευρώ
  • ΕΤΕΡΟΣ 2 651 093,02 ευρώ
  • ΕΤΕΡΟΣ 3 77 460,50 ευρώ
  • διάρκεια του σχεδίου:
  • 22 Σεπτέμβριος 2017 – 21 Σεπτέμβριος 2019

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση της γνώσης των ανθρώπων που ζουν εκτός του κέντρου των μεγάλων πόλεων σε διασυνοριακές περιοχές

Ανάπτυξη ικανοτήτων ιατρικού προσωπικού

Δικτύωση των τοπικών φορέων και διασυνοριακή δικτύωση

Βελτίωση της πρόσβασης σε πρωτοβάθμια και επείγουσα ιατρική περίθαλψη σε αποσταθεροποιημένες και απομονωμένες κοινότητες.

Βελτίωση της ετοιμότητας των εταίρων να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Βελτίωση της ικανότητας των μονάδων