Loading...

WE COOPERATE!
WE ACT JOINTLY AND WE ALL WIN!

image

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансирана от участващите държави

image
image