Loading...

προγράμματος

Λάβετε την απαραίτητη επείγουσα / καθημερινή φροντίδα υγείας μέσω των καινοτομιών
στη διασυνοριακή περιοχή

Проект

Получаване на спешна/ежедневна медицинска помощ чрез насърчаване
на иновациите в трансграничния регион Гърция – България

Project

Receive Emergency/ Daily needed HEALTHcare through innovations
in the cross border area
Greece - Bulgaria

feature icon

INOVATION IN E/HEALTH

Проучване и оценка на удовлетвореността на потребителите на медицински услуги от ЦСМП-Кърджали

КЪМ АНКЕТАТА

feature icon

TOGETHER, FOR A BETTER EVERY DAY LIFE!

Καινοτομικές λύσεις στην υγειονομική περίθαλψη

Το πρόγραμμα E/HEALTH περιλαμβάνει δραστηριότητες που βελτιώνουν τη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη διασυνοριακή περιοχή. Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα βελτιώνουν τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών σε βασικά νοσοκομεία, θα αυξήσουν την επάρκεια της Μονάδας Επειγόντων περιστατικών και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην πόλη Κάρτζαλι και στο Νοσοκομείο Καβάλας σχετικά με τον εξοπλισμό και επάρκεια του ιατρικού προσωπικού (ιατροί και παραιατροί).

feature icon

Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Βουλγαρία – Ελλάδα» 2014 - 2020

Международна конференция посветена на Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд в здравеопазването

Συνεργάτες του Έργου

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΕΡΟΣ:
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Κάρτζαλι

image

ΕΤΕΡΟΣ 2:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

image

ΕΤΕΡΟΣ 3:
Ιατρική Εταιρεία Καβάλας

image

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείτε από την ΕΕ μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία" 2014-2020

Εκδηλώσεις Στιγμές του Έργου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗανοίγοντας συνέντευξη ΤύπουΠροϋπολογισμός έργου

  • Προϋπολογισμός έργου: 1 391 408,01 ευρώ
  • Προϋπολογισμός από συνεργάτη:
  • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΕΡΟΣ 662 854,49 ευρώ
  • ΕΤΕΡΟΣ 2 651 093,02 ευρώ
  • ΕΤΕΡΟΣ 3 77 460,50 ευρώ
  • διάρκεια του σχεδίου:
  • 22 Σεπτέμβριος 2017 – 21 Σεπτέμβριος 2019

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση της γνώσης των ανθρώπων που ζουν εκτός του κέντρου των μεγάλων πόλεων σε διασυνοριακές περιοχές

Ανάπτυξη ικανοτήτων ιατρικού προσωπικού

Δικτύωση των τοπικών φορέων και διασυνοριακή δικτύωση

Βελτίωση της πρόσβασης σε πρωτοβάθμια και επείγουσα ιατρική περίθαλψη σε αποσταθεροποιημένες και απομονωμένες κοινότητες.

Βελτίωση της ετοιμότητας των εταίρων να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Βελτίωση της ικανότητας των μονάδων