Проект

Получаване на спешна/ежедневна медицинска помощ чрез насърчаване
на иновациите в трансграничния регион Гърция – България

Project

Receive Emergency/ Daily needed HEALTHcare through innovations
in the cross border area
Greece - Bulgaria

προγράμματος

Λάβετε την απαραίτητη επείγουσα / καθημερινή φροντίδα υγείας μέσω των καινοτομιών
στη διασυνοριακή περιοχή

feature icon

INOVATION IN EHEALTH

Проучване и оценка на удовлетвореността на потребителите на медицински услуги от ЦСМП-Кърджали

КЪМ АНКЕТАТА

feature icon

TOGETHER, FOR A BETTER EVERY DAY LIFE!

DEAR, FRIENDS,

In these difficult days for all of us, the management of CEC-Kardzhali appealed to you, citizens and companies, to help the center with the financial means to buy protective clothing, protective equipment for medical teams, medical supplies and disinfectants, as well as in-kind donations needed to provide reliable, high-quality and high-level medical care to the population of Kardzhali District.

Any donor gesture would be of great importance and with great contribution to our common fight against the spread of coronavirus infection.

Bank account:

UBB AD
BG64UBBS80023300175010
UBBSBGSF

THANK YOU!

D-r Atanas Mitkov
Director CEC Kardjali

Phone number: 00359 361/65940

Актуално

Видео клип

Демонстриране на умения за спасяване на пострадали от катастрофи

На 13.09.2019 беше демонстрирана СИМУЛАЦИЯ на действията на Единната Спасителна Система при спасяване на пострадали при катастрофи в центъра на града, с участието на спешните медици, пожарна и полиция и доброволци от БЧК.

Симулацията цели да покаже на обществеността действието на Единната Спасителна Система и е част от практическата обмяна на опит в рамките на семинара за управление на аварийни ситуации.

Специализирани семинари за управление на извънредни ситуации

Центърът за Спешна Медицинска Помощ – Кърджали проведе на 12 и 13 септември 2019г. Специализирани семинари за управление на извънредни ситуации“, в рамките на проект: „Получаване на спешна/ежедневна грижа за здравето чрез иновации в трансграничната зона“ (E/HEALTH).

Бяха разгледани две основни теми: „Реакция на ЦСМП Кърджали при спешни ситуации вследствие природни бедствия” и „Реакции и взаимодействие на Единната Спасителна Система при крупни производствени аварии”.

В рамките на специализираните семинарисе проведаха и дискусии с отговорните институции. В семинарите взеха участие представители на партньорите от гръцка страна.

image

Церемония по връчване на новите линейки с присъствието на здравният министър Кирил Ананиев

Иновативни решение в здравеопазването

Проектът E/HEALTH включва дейности, които подобряват сътрудничеството между двете страни в сектора на здравеопазването в трансграничния регион. Дейностите по проекта ще подобряват възможностите за предоставяне на услуги в ключови болници, ще повишат компетентността на звеното за спешни случаи и първичната здравна помощ в гр. Кърджали и болница в град Кавала по отношение на оборудването и капацитета на медицински специалисти.

Международна конференция посветена на Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд в здравеопазването

Партньори по проекта

ВОДЕШ ПАРТНЬОР:
Център за спешна медицинска помощ Кърджали

image

ПАРТНЬОР 2:
Многопрофилна болница Кавала

image

ПАРТНЬОР 3:
Медицинска асоциация на Кавала

image

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020

Международна конференция по проекта
Бюджет на Прокета

  • Бюджет на проекта: 1 391 408,01 Евро
  • Бюджет по партньори:
  • Водещ партньор 662 854,49 Евро
  • Партньор 2651 093,02 Евро
  • Партньор 377 460,50 Евро
  • Период за изпълнение на проекта:
  • 22 септември 2017г. – 21 септември 2019г.

Резултати

Подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ в изостанали и изолирани общности;

Подобряване на готовността на партньорите за реагиране при извънредни ситуации;

Изграждане на капацитет на медицинския персонал;

Работа в мрежа на местните заинтересовани страни и трансгранично изграждане на мрежи;

Подобряване на компетентността на звената;

Подобряване на познанието на хората, живеещи извън центъра на основните градове в трансграничните райони.

image

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансирана от участващите държави

image
image