Loading...

Проект

Получаване на спешна/ежедневна медицинска помощ чрез насърчаване
на иновациите в трансграничния регион Гърция – България

Project

Receive Emergency/ Daily needed HEALTHcare through innovations
in the cross border area
Greece - Bulgaria

προγράμματος

Λάβετε την απαραίτητη επείγουσα / καθημερινή φροντίδα υγείας μέσω των καινοτομιών
στη διασυνοριακή περιοχή

feature icon

INOVATION IN E/HEALTH

Проучване и оценка на удовлетвореността на потребителите на медицински услуги от ЦСМП-Кърджали

КЪМ АНКЕТАТА

feature icon

TOGETHER, FOR A BETTER EVERY DAY LIFE!

Иновативни решение в здравеопазването

Проектът E/HEALTH включва дейности, които подобряват сътрудничеството между двете страни в сектора на здравеопазването в трансграничния регион. Дейностите по проекта ще подобряват възможностите за предоставяне на услуги в ключови болници, ще повишат компетентността на звеното за спешни случаи и първичната здравна помощ в гр. Кърджали и болница в град Кавала по отношение на оборудването и капацитета на медицински специалисти.

feature icon

Програма за трансгранично сътрудничество „България-Гърция“ 2014-2020

Международна конференция посветена на Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд в здравеопазването

Партньори по проекта

ВОДЕШ ПАРТНЬОР:
Център за спешна медицинска помощ Кърджали

image

ПАРТНЬОР 2:
Многопрофилна болница Кавала

image

ПАРТНЬОР 3:
Медицинска асоциация на Кавала

image

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020

Международна конференция по проектаОткриваща пресконефенцияБюджет на Прокета

  • Бюджет на проекта: 1 391 408,01 Евро
  • Бюджет по партньори:
  • Водещ партньор 662 854,49 Евро
  • Партньор 2651 093,02 Евро
  • Партньор 377 460,50 Евро
  • Период за изпълнение на проекта:
  • 22 септември 2017г. – 21 септември 2019г.

Очаквани резултати

Подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ в изостанали и изолирани общности;

Подобряване на готовността на партньорите за реагиране при извънредни ситуации;

Изграждане на капацитет на медицинския персонал;

Работа в мрежа на местните заинтересовани страни и трансгранично изграждане на мрежи;

Подобряване на компетентността на звената;

Подобряване на познанието на хората, живеещи извън центъра на основните градове в трансграничните райони.